top of page
  • Writer's pictureAndro Kullerkupp

Konsultant on ressurss, mitte sõltuvuse tekitaja


Kolumnist Veigo Kell kirjutas konsultantide väärtuspakkumisest minu arvates liiga ühekülgselt ja isegi halvustavalt kui väitis, et konsultandid viivad ettevõtetesse ühesuguseid ideid ja tekitavad sõltuvust. Olen ise praktiseerinud konsultandi ametit aastast 2001 ja konsulteerinud ca 200 ettevõtet ning samal ajal olen ise ka ettevõtja.

Oma kogemusest lähtuvalt kinnitan, et hr Veigo Kella kirjeldus vastab tõepoolest teatud osa „konsultantide” profiilile, kuid sellest ei saa teha üldistusi. Kolumnisti arvamusest jääb mulje, et konsultandid viivad ettevõtetesse ühesugust teadmist ja ideid, mille tulemusena on kõik konsulteeritud ettevõtted ühtemoodi. Siinkohal soovin selgitada, et konsultandi ülesanne ei ole tavaliselt viia ettevõtetesse teadmist ja ideid, vaid aidata ettevõtte võtmeisikutel igapäevatöörattast kaugemale vaadata ning leida lahendusi eksisteerivatele probleemidele ja tuleviku väljakutsetele. Üldiselt on igal konsultandil välja kujunenud oma kindlad meetodid organisatsioonide analüüsimiseks, ideede kollektiivseks genereerimiseks, strateegia kujundamiseks, arendusprojektide planeerimiseks ja tegevuste seireks.

Õppimine tesitest sektoritest

See aga ei tähenda, et nende tööriistadega ühtemoodi tulemust luuakse. Igal ehitajal on oma tööriistakast, aga majad, mida ta ehitab, on ikka erinevad. Konsultantide kaasamise eeliseks ettevõtjatele on lisaks metoodilisele analüüsile, planeerimisele ja plaanide elluviimisele tõepoolest ka uued ideed. Konsultant ei saa teha kunagi ettevõtja eest otsuseid, sest konsultant pole vastutav juhatuse liige. Konsultant toob näiteid teistest sektoritest sarnaste väljakutsete lahendamise kohta. Näiteks kiiresti riknevate kaupade logistika kogemusest võib saada kasu hoopiski metallitöötleja, et oma logistikaprotsessi tõhustada ning selle kaudu konkurentsieelis saavutada.

Parem planeeriv kui reageeriv töökultuur

Seega konsultant ei ütle, kuidas teha, vaid räägib, kuidas muudes sektorites on tehtud, ning seob selle kogemuse alternatiivsete lahendustega konsulteeritavas ettevõttes. Kas ja milline alternatiiv aitab eesmärke saavutada, otsustab ettevõtja. Konsultandi eeliseks on ka erapooletus. Üsna sageli ollakse ettevõtetes igapäevaste probleemide lahendamisega niivõrd hõivatud, et juhil pole aega oma

meeskonnaga maha istuda ja strateegilisi teemasid arutada. Sellisest olukorrast kujuneb normaalne toimimisviis ja sellest väljumine on keeruline. Juhid teavad väga hästi, et parem oleks planeeriv kui reageeriv töökultuur ja kui nad on aeg-ajalt oma meeskonnaga isegi püüdnud senisest strateegilisemalt tegutseda, siis peagi taastub endine rütm. Järgnevate katsete korral meeskond enam ei usu muutustesse.

Siinkohal on abiks erapooletu konsultant, kelle kaasamine annab meeskonnale selge signaali, et seekord teeme teisiti. Hea konsultant aitab luua ettevõttes süsteemi, mis võimaldab teistmoodi tegutsemist. Kui konsultant käiks lihtsalt oma ideedest rääkimas, siis ei muutuks tegelikult sisuliselt midagi. Konsultant teeb kõik selleks, et ettevõte ei jääks temast sõltuvusse ja suudaks iseseisvalt eesmärke saavutada. Samas tavapäratu ei ole see, et konsultandid muutuvad ettevõtete osaks, aga see pole ettevõtja sõltuvus, vaid ressurss.

Edukaid ettevõtteid soovides,

Andro

69 views
bottom of page