top of page

DIGITALISEERIMINE+

AUTOMATISEERIMINE

Efektiivsuse kasv juba ühe nädalaga!

vertex network logo valge.png

KOOLITUSED

Sinu ettevõtte vajadustest ja hetke väljakutsetest lähtuvalt loodud koolitused (töötoad) on praktilised ja keskenduvad konkreetsetele lahendamist vajavatele probleemidele. Koolituste käigus saavad osalejad metoodilisi tööriistu, et edaspidi iseseisvalt paremini probleeme lahendada

DIAGNOSTIKA

Diagnostika on erapooletu hinnang sinu organisatsiooni funktsioneerimisele. Andro kasutab enda poolt välja töötatud ja Eestis standardiks kujunenud diagnostikamudelit. Diagnostika tulemusena saab konkreetseid soovitusi kuidas sinu firma saaks veel tõhusamalt toimida

ARENDUSPROJEKTID

Ettevõtte arendamisel leiame kõigepealt kiiresti teostatavad arendustegevused, millest saadud eduelamus innustab sinu meeskonda panustama ka suurematesse arendusprojektidesse. Sageli on arendustegevused seotud digitaliseerimise ja automatiseerimisega

Kas sa oled efektiivne juht? 

KIIRED MUUTUSED

Anname töötajatele positiivse signaali

Kiirete muutuste tuvastamiseks on parim viis teha kas personali rahulolu küsitlus või kasutada erinevaid probleemide tuvastamise meetodeid töötubades. 

 

Töötajate antud sisendist ilmnevad lihtsasti, kiiresti ja odavalt tehtavad muudatused, mille elluviimisel antakse personalile selge signaal, et asjad on muutumas paremuse poole. Andro aitab erapooletult positsioonilt valida suurima mõjuga kiired muudatused ning annab soovitusi muutuste elluviimisel.

DIAGNOSTIKA

Efektiivne analüüsimeetod: Funktsionaalne arenguplaneerimine

Andro on oma mitmekesise ja pikaajalise ettevõtete analüüsi kogemuse põhjal koostanud unikaalse organisatsioonide funktsioneerimise analüüsimudeli, mis on kasutuses ka EAS-i arenguprogrammi pürgivate ettevõtete hindamisel.

 

Erapooletu arenduskonsultandina aitab Andro lühikese ajaga tuvastada ettevõttes järeleaitamist vajavad protsessiosad ja luua konkreetne tegevusplaan leitud kitsaskohtade kaotamiseks ning arenguvõimaluste rakendamiseks. Tootmisettevõtetele eraldi mudel.

STRATEEGILISED MUUTUSED

Pikaajalised arendusprojektid regulaarse tulemuste seirega

FAP-analüüsist saab iga organisatsioon konkreetse sisendi strateegiliste valikute tegemiseks. Andro on nõustaja ja mentor pikaajaliste strateegiate planeerimisel ning elluviimisel. Ta on paljudes ettevõtetes juhtidele toeks aastaid, võttes enda kanda ka konkreetseid ülesandeid.

 

Pikaajaliste arendusprojektide progressi seireks aitab Andro juurutada spetsiaalseid IT lahendusi, mille kaudu saab nii tema kui ka ettevõtte juhid jooksvat ülevaadet arendustegevuste elluviimise, kui ka nende mõju kohta (KPI)

Strateegilised muudatused
Hurtigruten
Goswift
Cleveron
Freselle
bottom of page