top of page
  • Writer's pictureAndro Kullerkupp

Kõige produktiivsem aeg kulub väheoluliste ja korduvate ülesannete peale


Keegi ei taha aega viita rutiinseid ülesandeid täites — eriti kui meil on nii palju uusi ideid, mis võiksid midagi muuta. Ometi on lihtne raisata aega väheoluliste, manuaalsete ja korduvate tööülesannete peale (nt andmesisestus, meeskonnale meeldetuletuste saatmine või oleku uuenduste küsimine), mis tuleb oma töö õnnestumise tagamiseks ära teha.


Vastavalt Smartsheeti aruandele, kulutab 40% bürootöötajatest lausa neljandiku oma töönädalast manuaalsetele ja monotoonsetele ülesannetele. See tähendab, et nädalas kulub neil 10 tundi tööle, mis tuleb ära teha, kuid see ei aita tingimata teie organisatsioonile väärtust lisada. Need ülesanded muudavad teid hoopis vähem tõhusaks, need täidavad väärtusliku tööaja, mida võiks kasutada tähtsamate (kliendile rohkem väärtust loovate) tööde jaoks.


Korduvad ja rutiinsed toimingud, näiteks käsitsi andmete sisestamine, pole mitte ainult ajaraiskamine. Inimlikud vead on käsitsi andmete kogumisel ja nende sisestamisel üldlevinud ning see võib teie andmete usaldusväärsust vähendada. Tegelikult on uuringutega tõestatud, et valdav enamus arvutustabeleid — tervelt 90% — sisaldab vigu, mille hulgas on nii vähetähtsaid kui ka tõsisemaid.

 

Lahendus: automatiseerige korduvad ülesanded, et saaksite keskenduda oma kõige tähtsamatele tööülesannetele


Korduvate ja manuaalsete ülesannete ning protsesside automatiseerimine võib teie igapäevasele tööle tõeliselt hästi mõjuda. Tegelikult väidab 86% töötajatest, et automatiseerimine muudab nende töö efektiivsemaks ja produktiivsemaks. Ja 59% küsitletud töötajate hinnangul oleks automatiseerimisega võimalik kokku hoida 6 või enam tundi nädalas.


Automaatiseerimise täielikult ärakasutamiseks otsige optimaalset automatiseerimisvõimalustega platvormi, mis välistaks füüsilised protsessid, vähendaks käsitsi tekitatavaid vigu ja tõhustaks töövooge.


  • Välistage inimlikud vead ja lõpetage andmete käsitsi korduvsisestamine, kogudes andmeid automaatselt kergelt koostatavate ja kohandatavate vormide kaudu, mis muudavad andmete kogumise, organiseerimise ja nende kohaselt toimimise hõlpsaks.

  • Muutke oma tegevus efektiivsemaks automatiseeritud töövoogude abil, mis küsivad oleku uuendusi, kinnitusi ja muud teavet automaatselt.

  • Automatiseerige meeldetuletused tähtaegade ja oluliste eesmärkide kohta, et oma meeskonda kursis hoida.

  • Alustage kohe koodita lahendusega, nii ei pea te olema kodeerija, et oma tööd automatiseerida ega vaja IT osakonna abi.


Kui automatiseerite vähetähtsad ja aeganõudvad ülesanded, siis vabastate oma meeskonna tööaega. Teil on rohkem aega, et keskenduda oma töö huvitavamatele ja tasuvamatele aspektidele, saate keskenduda olulisematele töödele, millel on ettevõttele suurem mõju ja annate endale ruumi loovaks mõtlemiseks, mis edendab innovatiivsust.


Võta kohe asi käsile. Küsi lisa andro@vertex.ee

45 views

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page